Archebu’r Bws

I archebu’r bws, galw ni ar 01559 362403 neu anfon ebost i info@dolenteifi.org.uk

I archebu’r bws, rydyn ni’n angen y wybodeath ‘ma:
Enw
Cymdeithas
Rhif Ffôn
Ebost
Dyddiad defnyddio’r bws
Amser cychwyn
Amser dychwelyd
Pa le ydi pen y daith?
Oes gennych yrrwr eich hunan / neu ydych chi am i ni ofyn i un o’r gwirfydolwyr sydd gyda ni
(Cofiwch fod yn rhaid i’r gyrrwr fod a tystysgrif MiDAS)
Enw’r gyrrwr?

Diolch