Dolennau

Llandysul a’r Fro

Wefan Cymunedol Llandysul a Phont-Tyweli: www.llandysul-ponttyweli.co.uk
Pwerdy-Powerhouse Canolfan Cymunedol a Chelfyddydau, Pont-Tyweli: www.pwerdypowerhouse.co.uk

Community Transport Association
CTA Cymru: www.ctauk.org/in-your-area/wales.aspx

Integrated Transport Consortiums
SWWITCH yn gynrychioli: Awdurdod Unedol yn Ne-orllewin Cymru; Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. www.swwitch.net

TraCC yn gynrychioli: Cyngor Sir Ceredigion County Council, Cyngor Gwynedd Council & Cyngor Sir Powys County Council.
www.tracc.gov.uk

Trafnidiaeth Gyhoeddus
National Rail: www.nationalrail.co.uk
Traveline Cymru: www.traveline-cymru.info

Rhannu Ceir
Lift Share Cymru: www.liftshare.com/wales
Share Cymru: wales.carbonheroes.com

Gwasanaethau Gwirfoddol y Sir
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion: www.cavo.org.uk
Carmarthenshire Association of Voluntary Services :  www.cavs.org.uk

Cynghorau Sir
Cyngor Sir Ceredigion: www.ceredigion.gov.uk
Cyngor Sir Gaerfyrddin: www.carmarthenshire.gov.uk