Gwirfoddoli

Mae rhan fwyaf o wasanaethau Cludiant Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, ac rydym bob amser yn chwilio am bobl newydd i ymuno â’r tîm!

Mae cyfleoedd ar gyfer gyrwyr ac i  rai  nad ydynt yn gyrru. Mae’n ffordd wych o gwrdd ag i helpu pobl.

Os hoffech chi ymuno â ni, byddem wrth ein bodd yn eich cael chi!

I gael sgwrs gyffredinol am wirfoddoli, ffoniwch 01559362403 neu anfonwch e-bost drwy lenwi’r dudalen cysylltu â ni.