Beth all y bws mini yn cael ei ddefnyddio ar gyfer?

Beth rydym yn ei wneud?

Pwy sy’n gallu defnyddio ein gwasanaeth?

Faint fydd yn ei gostio i chi?

Sut y gallwch chi archebu?

Beth os ydych yn canslo eich archeb?

Beth rydym yn ei wneud?

Sefydlwyd Dolen Teifi yn 2007 i fodloni anghenion trafnidiaeth arbennig preswylwyr Llandysul a’r Cylch. Mae’r bysiau mini yn cael eu defnyddio i gludo aelodau’r grŵp ar siwrneiau.

Pwy sy’n gallu defnyddio ein gwasanaeth?

Mae’r gwasanaeth ar gael i grwpiau yn ardal Dyffryn Teifi o Llandysul I Llanybydder.

Gall trefniadau ar gyfer hyfforddiant MIDAS gael ei drefnu trwy Swyddfa Llandysul a Pont Tyweli Ymlaen. Gweler Hyfforddiant Gyrwyr am fwy o fanylion. Os nad oes gennych yrrwr, mae gennym grŵp cynyddol o yrwyr gwirfoddol MIDAS hyfforddedig a all fod yn barod i yrru’r bws i chi.

Faint fydd y bws yn costio?

Yn gyntaf, dylai eich sefydliad gofrestru â Dolen Teifi. Gellir trefnu hyn drwy’r Swyddfa Llandysul a Phont Tyweli Ymlaen, ffoniwch 01559 362403

Mae ffi tanysgrifiad blynyddol o £10 y flwyddyn, mae hyn yn helpu gyda chostau gweinyddu. I’w dalu ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Codir £ 1.30 y filltir o ardal parcio i’r bysiau mini dychwelyd. Isafswm tâl £ 20.

Mae un bws yn cario 15 o bobl ar llall yn cario 16

Sut y gallwch chi archebu?

Ewch i’r ddewislen a chliciwch ar ‘y Bwcio’r Bws’ a gweld pa ddyddiadau sydd ar gael.

Ffoniwch ein llinell archebu ar 01559 362403 o 9:30-16:30 ddydd Llun i ddydd Gwener. Rhowch gymaint o rybudd o’ch taith ag y bo modd. Byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â’ch anghenion. Ein nod yw helpu cymaint o bobl ag y gallwn.

Beth os ydych yn canslo eich archeb?

Mae ffi ganslo o £ 5 yn gymwys, oni bai bod 24 awr o rybudd yn cael ei roi.