Hyfforddiant MiDAS

CYNLLUN YMWYBYDDIAETH Gyrrwr Bws Mini (MiDAS)
Mae Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bysiau Mini ( MiDAS) yn rhaglen hyfforddiant ar gyfer y rhai sy’n gyrru bysiau mini yn eu gwaith neu ar lefel wirfoddol.
Amcanion y cynllun yw cynyddu sgiliau gyrru, rhoi cefnogaeth lle bo angen, rhoi ymwybyddiaeth o’r cyfreithiol, materion ymarferol a diogelwch, hyfforddiant i ddefnyddio bysiau mini hygyrch ac yna derbyn tystysgrif a gydnabyddir.

Manteision y cynllun yw gwella diogelwch teithwyr, gwella cysur teithwyr, cynyddu hyder gyrrwr, lleihau straen gyrwyr, lleihau costau gweithredu cerbydau, gwella delwedd cyrff gweithredu a delwedd gwell ar gyfer bysiau mini a’u gyrwyr.