Sut i ymuno Dolen Teifi

Rydym yn llogi ein bysiau i grwpiau cymunedol yn ardal Dyffryn Teifi sydd wedi ymuno a Dolen Teifi. Ffi aelodaeth flynyddol yw £ 10 y flwyddyn, ac yn cael ei ddefnyddio i helpu i dalu ein costau gweinyddol. I ymuno â Dolen Teifi, lawrlwythwch y ffurflen hon, ei llenwi a’i dychwelyd gyda’r tâl aelodaeth i Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf, Yr Hen Swyddfa Bost, Heol Newydd, Llandysul, Ceredigion, SA44 4OJ