Bws mini ar gyfer Wcráin

03/04/2022

Mae’r bws mini prysur hwn a ddaeth i Dolen Teifi o Drafnidiaeth Gymunedol Ystwyth bellach yn barod i gychwyn ar ei daith i ymuno ag Ymgyrch Mobilization a’u gwaith i gefnogi ffoaduriaid ar y ffin â Phwyleg gyda’r Wcráin.

Mae hyn i gyd wedi dod at ei gilydd ymhen rhyw bythefnos. Diolch i’r holl wirfoddolwyr a staff Dolen Teifi sydd wedi trefnu, glanhau, sgwrio, didoli’r bws, a’r rhoddion. Diolch i’r holl fusnesau, a phobl sydd wedi rhoi eitemau hanfodol i’w cymryd, ac arian i helpu  gyrraedd y bws yno. Diolch i'r Gyrwyr a Mari fydd yn mynd â'r bws yr holl ffordd i'w gyrchfan.