Dathliad a Lansiad Swyddogol Prosiectau Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi

08/09/2021

Gwahoddiad

Ymunwch â ni ar ddydd Gwener 17eg Medi ym Mharc Llandysul unrhyw bryd rhwng 12.30 a 3yp i weld ein cerbydau a ddarganfod mwy am wasanaethau trafnidiaeth gymunedol a gwirfoddoli.  Nod y digwyddiad yw rhoi cipolwg i'r sefydliad drwy fynd â chi ar daith o'i gysyniad, i'r sefyllfa yr ydym ynddynt heddiw

Tipyn bach o hanes...

Mae Llandysul a Phont Tyweli Cyf (LPY) yn sefydliad dielw ac mae'n ddarparwr trafnidiaeth gymunedol sy'n ehangu, a'i nod yw helpu i adeiladu dyfodol cryf a hyfyw i gymunedau Llandysul a Phont-Tyweli drwy gamau integredig i gynnal, gwella a hyrwyddo amgylchedd, economi leol, diwylliant unigryw ac ansawdd bywyd cymunedol yr ardal..
 
Yn 2006 ar ôl ymgynghori'n helaeth â'r cymunedau yn Llandysul a'r tu allan,, roedd yn amlwg bod trafnidiaeth yn dod yn broblem gynyddol i lawer yn yr ardal.
 
I gydnabod hyn sefydlodd LPY trafnidiaeth cymunedol Dolen Teifi. Gan adeiladu ar y galw mae Dolen Teifi wedi ehangu ei weithrediadau i ddiwallu anghenion trafnidiaeth llawer o gymunedau eraill yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin.

Prosiectau

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae LPY wedi sicrhau £575k o gyllid gan ddau ddarparwr i ddatblygu a gwella ei wasanaethau trafnidiaeth ymhellach.


Cyllidwr: Y Loteri Genedlaethol drwy Gymru Wedig

Prosiect pedair blynedd "Cysylltu ein Cymunedau drwy Grymuso Cymunedol".

  • Prynu tri car aml bwrpas i gadair olwyn gwbl drydanol Nissan e-NV 200 saith sedd sy'n hygyrch llawn a fydd yn cael ei yrru gan yrwyr gwirfoddol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn ac sydd wedi'u lleoli mewn lleoliadau gwledig o amgylch ardal Llandysul.
  • Cyflwyno'r safon pasbort cadair olwyn a gydnabyddir yn genedlaethol yn lleol fel bod pob cadair olwyn wedi'i hardystio i fod yn ddiogel i ddefnyddwyr deithio ynddynt.
  • Gosod tri phwynt gwefru Cerbydau Trydanol defnydd cyhoeddus (EV).
  • Bydd y prosiect yn darparu ymyriad plygio bylchau arloesol, ecogyfeillgar, sy'n galluogi mynediad at wasanaethau hanfodol / cyfleoedd cymdeithasol gan helpu cymunedau i ddod yn wydn ac wedi'u cysylltu'n dda fel y gallant ffynnu a gweithredu.

 
Ariennir Gan Lywodraeth Cymru. Funded by Welsh GovernmentCommunity Transport Association logo

Cyllidwyr:
Llywodraeth Cymru ULEVTF (Cronfa Trawsnewid Cerbydau Allyriadau Isel)
Cymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA UK)

  • Prynu dau MPV (Cerbyd Aml-Ddiben) saith sedd cwbwl drydanol Nissan eNV 200 gwbl hygyrch a fydd yn cael ei yrru gan yrwyr gwirfoddol sydd wedi'u hyfforddi'n llawn.
  • Bydd y cerbydau wedi'u lleoli o fewn partneriaethau a ffurfiwyd yn Llanelli a Cydweli.
  • Pum beic trydan a fydd wedi'u lleoli yn Llandysul ac sydd ar gael ar gyfer hamdden, iechyd a lles, yn ogystal â bod ar gael i'r sector twristiaeth.
  • Bydd y prosiect yn darparu ateb arloesol, ecogyfeillgar, plygio bylchau i gael mynediad at wasanaethau hanfodol / cyfleoedd cymdeithasol sy'n helpu cymunedau i ddod yn gysylltiedig fel y gallant ffynnu a gweithredu.