Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi angen eich help chi

14/12/2020

Mae Dolen Teifi wedi creu holiadur er mwyn deall eich anghenion trafnidiaeth yn well a deall beth yw'r ffordd orau o'ch cefnogi.

Mae Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi yn fudiad nid-er-elw ac yn elusen gofrestredig. Ein nod yw darparu trafnidiaeth fforddiadwy a hygyrch ar gyfer unigolion, mudiadau a grwpiau, er mwyn helpu sicrhau newid cymdeithasol yn ein cymunedau yn Sir Gâr a Cheredigion Mae gennym sawl math o gerbyd sy'n hollol hygyrch ac maen nhw ar gael i'w defnyddio ar gyfer pob math o weithgareddau: gwibdeithiau cymdeithasol, siopau, apwyntiadau yn yr ysbyty, gwaith, gwasanaethau cymunedol i.e. Bws mini, Car trydan,Car Volkswagen awtomatig. Rydym yn darparu gyrwyr gwirfoddol a hefyd yn hyfforddi aelodau o fudiadau cymunedol yn rhad ac am ddim fel eu bod yn gallu gyrru ein cerbydau. Os nad oes gennych unrhyw anghenion trafnidiaeth, ond rydych yn gwybod am rywun arall ag anghenion o'r fath, yna da chi gofynnwch iddyn nhw lenwi'r holiadur hwn, neu llenwch yr holiadur ar eu rhan ar ôl cael eu caniatâd. Ni ddylai gymryd mwy nag ychydig funudau i chi lenwi'r holiadur hwn, a bydd yn gymorth mawr i ni wella'n gwasanaeth.

Gallwch lenwi'r holiadur trwy glicio ar y ddolen ganlynol: https://forms.gle/cA9zUrF7jADAmeDT9 Neu gofynnwch am gopi papur trwy e-bostio info@dolenteifi.org.uk neu ffonio 01559 362403