Archebu Car Hygyrch

Cymraeg English

EV NISSAN MPV a VOLKSWAGON CADDY CAR

Hoffech chi Logi Car Hygyrch i Gadeiriau Olwyn?

Pa fath o gerbydau allwch chi eu llogi?
Pwy all logi ein ceir sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn?
A ddarperir unrhyw hyfforddiant?
Ar gyfer beth y gellir defnyddio'r ceir? 
Faint yw cost llogi'r ceir?
Sut i weithredu'r car trydan
Sut i archebu
Beth a Sut i wneud wrth logi'r car a Gweithdrefnau COVID-19 

Pa fath o gerbydau allwch chi eu llogi?

Mae gennym ddau fath gwahanol o geir: -

Ceir Volkswagen
Yr ydym wedi cael ceir Volkswagen hygyrch dau awtomatig, sy'n cario un defnyddiwr cadair olwyn, ynghyd â hyd at dri theithwyr yn ogystal â'r gyrrwr. Mae gan y ceir fynediad i winwydd a ramp yn y cefn. Gallwn gario rhan fwyaf o deithwyr ond gofynnwch ac rydym yn fwy na pharod i helpu gydag unrhyw broblemau.
Ar gyfer cadair olwyn fawr? Mwy nag un defnyddiwr cadair olwyn? Grŵp mawr? Gallwch ddefnyddio un o'n bysiau mini hygyrch.
 
 
Car MPV
Mae gennym un car awtomatig MPV sy'n gallu lletya un defnyddiwr cadair olwyn, ynghyd â hyd at dri theithwyr yn ogystal â'r gyrrwr. Mae gan y car hygyrch winwydd trydan a mynediad ramp yn y cefn. Os na allwch yrru'r car eich hun neu os nad oes gennych unrhyw berson i yrru drosoch, mae gennym yrwyr gwirfoddol. Gall unigolion logi'r car hwn hefyd.
 
 
 

Pwy all logi ein ceir sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn?

Rhaid i yrwyr fod dros 21 oed ac maent wedi dal trwydded gyrru llawn am o leiaf ddwy flynedd.
 
 

A ddarperir unrhyw hyfforddiant?

Bydd angen i'ch gyrrwr enwebedig fod ar gael ar gyfer ymgyfarwyddo byr â'r cerbyd a hyfforddiant yn yr offer mynediad i gadeiriau olwyn ac atal cyn mynd â'r cerbyd allan am y tro cyntaf. Ar ôl ei hyfforddi, bydd ein harsyswiriant yn ymdrin â'ch gyrrwr enwebedig.
Os na allwch yrru'r car eich hun neu os nad oes gennych unrhyw  i yrru drosoch, mae gennym yrwyr gwirfoddol.
 


 


 

Ar gyfer beth y gellir defnyddio'r ceir? 

Gellir defnyddio'r ceir sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn ar gyfer y rhai sy'n dymuno cael apwyntiadau ysbyty a meddygon, deintydd, tripiau siopa ac ati. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ddiben y daith.
 
 

Faint yw cost llogi'r ceir? (Prisiau yn gywir ar 01/07/2022).

Bws Bro Bach - Volkswagon accessible mpvCar Volkswagen
Mae llogi'r car Volkswagen awtomatig yn 85c y filltir. Ceir aelodaeth flynyddol o £2 hefyd. 

Bws Bro MPV electric  carEV Nissan MPV Car
Mae llogi car MPV Nissan yn 50c y filltir. Bydd y car yn barod  i chi ei ddefnyddio ar ôl i chi logi. Ar gyfartaledd bydd y car yn teithio tua 100 milltir, fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar y math o dir. Y mwyaf o fryniau, bydd y car yn defnyddio mwy o drydan.  Os bydd angen, bydd Dolen Teifi yn rhoi map i chi gyda'r pwyntiau codi trydan  ar hyd eich llwybr.


 


  

Sut i weithredu'r car trydan

Mae'r car yn awtomatig a phan fyddwch yn casglu'r cerbyd bydd ynghlwm wrth y siarcol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae'r cerbyd yn gweithredu, gwyliwch y fideo isod neu argraffwch ein taflen wybodaeth
 Electric accessible car

 

Sut i archeb

I archebu un o'r ceir, ffoniwch 01559 362403 neu anfonwch e-bost i info@dolenteifi.org.uk