Cysylltu â ni

Cymraeg English

Epost: info@dolenteifi.org.uk

neu

Ffôn: 01559 362403

neu

Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi
Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf
Hen Swyddfa Bost
Heol Newydd
Llandysul
Ceredigion
SA44 4QJ

Mae Trafnidiaeth Cymunedol Dolen Teifi yn rhan o Landysul a Phont-Tyweli Ymlaen Cyf. Cofrestwyd yng Nghymru rhif y Cwmni: 5089521.
Darllenwch am hanes Dolen Teifi ar yn tudalen Ynglŷn â Dolen Teifi.