Hyfforddiant MiDAS

Cymraeg English

MINIBUS DRIVER AWARENESS SCHEME (MiDAS)


Beth yw MiDAS?

Mae'r Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Bws Mini (MiDAS) yn safon a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer asesu a hyfforddi gyrwyr bysiau mini, wedi'i gydgysylltu gan Gymdeithas Cludiant Cymunedol y DU. Fe'i cynlluniwyd i wella safonau gyrru bysiau mini a hyrwyddo gweithrediad mwy diogel bysiau mini.
MiDAS yw'r safon sy'n ofynnol gan holl yrwyr bysiau mini a cheir Dolen Teifi sydd ar gael i'w defnyddio gan y gymuned. Rydym hefyd yn asesu gyrwyr ar gyfer grwpiau sy'n defnyddio bysiau mini eraill neu sydd â'u rhai eu hunain.

Ar gyfer pwy mae?

Mae cwrs MiDAS ( Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrwyr Minibus ) yn addas ar gyfer gyrwyr sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli i unrhyw sefydliad di-elw sy'n gweithredu bysiau mini, yn amrywio o fudiadau gwirfoddol bach sy'n gweithredu un cerbyd, i awdurdodau lleol sy'n gweithredu nifer fawr o fysiau mini, yn ogystal ag ysgolion, colegau, cartrefi nyrsio a phrifysgolion.
Rhaid i yrwyr fod dros 21 oed ac wedi dal trwydded car lawn ers dros 2 flynedd.

Beth mae asesiad MiDAS yn ei gynnwys?

 Mae'r asesiad yn dechrau gyda sesiwn theori a thrafod ac yna taflen gwestiynau amlddewis ar y pynciau dan sylw. Byddwch wedyn yn cwblhau sesiwn ymarferol, gan gynnwys gyriant wedi'i asesu. Nid prawf yw gyriant a aseswyd gan MiDAS. Byddwn yn rhoi'r canllawiau sydd eu hangen arnoch ac ni fyddwn yn caniatáu i chi yrru ar eich pen eich hun nes bod eich bod yn hyderus o'r cerbyd, yr offer a'r safon ofynnol. Ar ôl cwblhau'r ddwy sesiwn hyn yn llwyddiannus, byddwch yn cael tystysgrif. Mae asesiad safonol (nid  hygyrch) ar gael i yrwyr na fyddant yn cario defnyddwyr cadeiriau olwyn nac yn defnyddio'r lifft


I archebu'ch hyfforddiant asesu MiDAS neu i gael mwy o wybodaeth, ffoniwch 01559 362403 neu e-bostiwch info@dolenteifi.org.uk.