Cynllun Pasbort cadair olwyn

20/08/2020

Nid yw pob cadair olwyn yn addas ar gyfer trafnidiaeth. Nid yw rhai cadeiriau olwyn wedi'u cynllunio neu eu profi i'w defnyddio fel sedd mewn cerbyd.

Gallwn gynnig gwasanaeth am ddim i asesu'ch cadair olwyn.

Tick in a circleGwnewch yn siŵr bod eich cadair olwyn yn addas i chi gael eich cludo i mewn.


Tick in a circleGwnewch yn siŵr eich bod o fewn terfynau pwysau diogel ar gyfer rampiau, lifftiau, clymu i lawr ac ati.

  
Tick in a circleRhowch arweiniad clir i ddangos sut rydych chi a'ch cadair olwyn gael eu diogelu'n ddiogel o fewn cerbyd.
 

Wheelchair passportY Cam Nesa

  • Mae'r asesiad yn cymryd tua 30 munud.
  • Byddwn yn trefnu i ymweld â chi gartref neu mewn man addas arall.  (Mae staff wedi cael eu Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).
  • Byddwn yn pwyso a mesur eich cadair olwyn, gyda chi ynddo, ac yn tynnu lluniau
  • Dangos sut y dylid sicrhau'r gadair olwyn mewn cerbyd.
  • Byddwn wedyn yn llunio pasbort cadair olwyn personol y gellir ei gysyllti â'ch cadair olwyn a'i dangos i yrwyr pan fyddwch yn teithio er mwyn  iddynt  wybod sut i'ch cludo'n ddiogel

 

Wheel with red line across in a red circle. Not all wheelchairs are suitable to transport.Nid yw pob cadair olwyn yn addas ar gyfer trafnidiaeth
 
Nid yw rhai cadeiriau olwyn wedi'u cynllunio neu eu profi i'w defnyddio fel sedd mewn cerbyd

 
  • Eallai y byddwch mewn perygl os and yw eich cadair olwyn yn addas; mae’n bosibl na fydd eich yswiriant yn ddilys as efallai y bydd cwmniau cluc yn gwrthod eich cymryd.
  • Mae ystod eang o gadeiriau olwyn sydd wedi eu profi ac sy’n ddiogel ar gyfer cludiant ar gael: plygu, â llaw a thrydan. Gofynnwch i’ch cyflenwr.
  • Os gallwch newid i sedd mewn cerbyd, dyma’r dewis mwyaf fel arfer.

I gael cyngor annibynnol, neu I wirio eich cadair olwyn bresennol, cysyllwtch ȃ ni: info@dolenteifi.org.uk neu 01559362403