Wirfoddolwyr

Cymraeg English

GWERTH GWIRFODDOLI YN Y GYMUNED

Cyfleoedd Gyrru
A ydych wedi meddwl am wirfoddoli yn eich cymuned, ond nid ydych yn siŵr sut y gallech helpu? Wel, os oes gennych ychydig oriau  sbâr yn y mis ac am fynd allan o'r tŷ a chwrdd â phobl, beth am ystyried dod yn wirfoddolwr. Mae LPY yn chwilio am fwy o yrwyr yn Llandysul a'r ardal gyfagos i fynd â phobl i apwyntiadau ysbyty a deintydd, siopa neu drip allan yn unig. Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac rydym bob amser yn chwilio am bobl newydd i ymuno â'r tîm!

  • Mae angen i wirfoddolwyr fod â thrwydded yrru ddilys gyda dwy flynedd o brofiad gyrru.
  • Rydym yn croesawu gwirfoddolwyr dros 25 oed.
  • Mae angen gwirfoddolwyr o 9yb - 7yh ond gallwn chi penderfynnu pa amser chi am rhoi i ni.
  • Derbyn hyfforddiant arbenigol y gellir ei drosglwyddo yn y sector trafnidiaeth gymunedol.
  • Mwynhau gyrru ac yn hoffi cwrdd â phobl.

Cyfleoedd Gwirfoddoli Eraill
Os nad oes gennych ddiddordeb mewn gyrru, mae gennym gyfleoedd gwirfoddoli eraill megis: - tasgau gweinyddol, glanhau'r bysiau mini, didoli mewn digwyddiadau, gosod posteri ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau eraill.
Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r cyfleoedd uchod, a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch, hoffem glywed gennych. 

"Nid oes gan wirfoddolwyr yr amser o reidrwydd; mae'r galon ganddynt." – Elizabeth Andrew

Cysylltwch â'r swyddfa ar 01559 362 403 neu anfonwch e-bost at info@dolenteifi.org.uk er mwyn i ni allu trefnu sgwrs anffurfiol.