Prosiect

Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi yn Llandysul ac rydym yn llogi ein bysiau mini i grwpiau cymunedol, sy'n aelodau o Dolen Teifi, yn siroedd Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Mae ein gyrwyr yn wirfoddolwyr o'r gymuned leol sydd wedi'u hyfforddi i safon MiDAS. Ers ein sefydlu yn 2007 rydym wedi gweld twf trafnidiaeth gymunedol yng Ngheredigion a Sir Benfro ond rydym wedi sylwi ar y diffyg trafnidiaeth hygyrch a fforddiadwy i grwpiau cymunedol yn sir Gaerfyrddin.

Darllenwch am ein prosiectau isod.


Cynllun Pasbort cadair olwyn

Nid yw pob cadair olwyn yn addas ar gyfer trafnidiaeth. Nid yw rhai cadeiriau olwyn wedi'u cynllunio neu eu profi i'w defnyddio fel sedd mewn cerbyd...

Parhau i ddarllen...

Car Trydan Hygyrch MPV - Bws Bro Brechfa

Yn ôl ym mis Tachwedd 2019, lansiodd Llandysul a Phont Tyweli Cyf gynllun ceir cymunedol cerbyd trydan newydd cyffrous yn Neuadd Bentref Brechfa...

Parhau i ddarllen...

Prosiect Rhydaman

Ar ôl prosiect hynod lwyddiannus olaf 2014 o'r Loteri Fawr (Trafnidiaeth i Bawb) a oedd yn cwmpasu ardaloedd Llanelli a Chaerfyrddin, datblygwyd perthynas waith ragorol gyda llawer o unigolion a grwpiau o ardal Rhydaman, Tycroes a Cross Hands, a gofynwyd yn aml a ellid ymestyn ein gwasanaeth bws mini hygyrch i'w cymuned i ddiwallu eu hanghenion trafnidiaeth gan nad oedd dim byd tebyg yn yr ardal...

Parhau i ddarllen...

Dolen Teifi Trafnidiaeth Gymunedol Llwyddiant Cronfa Loteri Fawr

Ym mis Awst 2014, sicrhawyd £245,644 o gyllid gan gyllid grant y Loteri Fawr, Pobl a Lleoedd i gyflwyno prosiect sy'n darparu dau fws mini 13 ac 16 sedd cwbl hygyrch, sydd wedi'u lleoli yng Nghaerfyrddin a Llanelli...

Parhau i ddarllen...