Dolen Teifi - Trafnidiaeth i Bawb

Cymraeg English

Hoffai Cludiant Cymunedol Dolen Teifi atgoffa aelodau, grwpiau, sefydliadau ac unigolion bod gwasanaethau bellach wedi ailddechrau'n llawn, a bod darpariaethau diogelwch wedi'u rhoi ar waith ar gyfer teithio diogel i deithwyr a bod yn rhaid cadw atynt. Darllen am y Gweithdrefnau Covid-19.


Croeso i wefan Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi. Rydym yn sefydliad di-elw ac yn elusen gofrestredig sy'n anelu at ddarparu cludiant fforddiadwy a hygyrch i unigolion, sefydliadau a grwpiau i helpu i sicrhau newid cymdeithasol yn ein cymuned yn siroedd Caerfyrddin a Cheredigion.
 
Yr ydym yn llogi ein bysiau i grwpiau cymunedol, unigolion a sefydliadau o gymunedau yng Ngheredigion a Chaerfyrddin.