03/09/2020

Edrych Ymlaen Rhifyn yr Haf 2020


 

Parhau i ddarllen...

01/07/2020

BWYDO'R GYMUNED

Mae un arall o fws mini Trafnidiaeth Gymunedol Dolen Teifi yn Llanelli yn cael ei ddefnyddio gan Fanc Bwyd Llwynhendy.  Yn ystod y Covid-19 mae criw fforwm Llwynhendy a Pemberton wedi bod yn brysur yn defnyddio bws mini Trafnidiaeth I Bawb i gasglu meddyginiaeth a dosbarthu parseli bwyd o'u banc bwyd i breswylwyr ledled Llanelli. Dywedodd Jason Heart, sy'n trefnu'r 20 gwirfoddolwr gyda'r Cynghorydd Sharen Davies, "fod caredigrwydd siopau mawr fel Morrisons, Marks and Sp

Parhau i ddarllen...

01/06/2020

Cefnogi Cymunedau

Rydym wedi darparu un bws i fod ar gael i Help Llandysul, grŵp sydd wedi'i sefydlu mewn ymateb i'r heriau sy'n gysylltiedig â Covid-19 i gynorthwyo unigolion neu deuluoedd sy'n rhaid iddynt amddiffyn neu sydd angen cymorth i gael siopa neu i'r ysbyty.

Helpu Llandysul a'r ardal er mwyn helpu'r gymuned, a chrëwyd rhwydwaith o dros 30 o wirfoddolwyr yn ystod yr wythnosau cyntaf.  Dywedodd Matt fod y bws mini "wedi bod yn ddefnyddiol iawn pan

Parhau i ddarllen...

02/08/2016

Dathlu'r 100fed Gyrrwr Gwirfoddoli ar gyfer Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen

Mae gan Cludiant i Bawb nifer o fysiau mini cymunedol, sydd ar gael i grwpiau a sefydliadau i ddarparu mynediad i wasanaethau cymunedol hanfodol sy'n hyrwyddo gweithgarwch cymunedol, cynhwysiant cymdeithasol, cydlyniant cymunedol, adfywio, iechyd gwledig, lles ac adferiad o broblemau iechyd meddwl. Dywedodd y swyddog datblygu, Rod Bowen: "Mae hon yn garreg filltir bwysig. "Pan gyflawnwyd y 100fed gyrrwr gwirfoddol, roeddem yn hynod falch".

Roedd Dorothy McDonald, o Grŵ

Parhau i ddarllen...